Elektromobily: budúcnosť alebo fail?

Fakty sú jasné. Vlastnú ropu nemáme a jej spaľovanie nám škodí. Zásadnou otázkou dneška je, či sa neudusíme skôr, než doslúžia spaľovacie motory.

Nie je možné komentovať